Bouw en Veiligheid
Omdat de veiligheid van onze deelnemers voorop staat en wij als organisatie gebonden zijn aan een aantal vergunningsvoorschriften wordt elke deelnemer verzocht kennis te nemen van de onderstaande aanwijzingen. In juli zal er een deelnemersvergadering worden belegd waarbij van ieder team in ieder geval één deelnemer geacht wordt aanwezig te zijn. Afwezigheid kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de Badkuipenrace.
Bouw voorschriften
1. Alle badkuipenunits moeten worden gebouwd volgens een vast 
basisprincipe (zie tekening).  

Elke Badkuipenunit mag maximaal uit 2 x 2 badkuipen bestaan.

2. De 2 stalen/kunststoffen badkuipen moeten worden gekoppeld met 
tenminste 2 dwarsbalken  (ongeveer 6 bij 6 cm. )
3. De balken moeten aan de kuipen worden gemaakt met M10 slotbouten.
4. In het midden moet een 200 Ltr. vat komen om het drijfvermogen te 
waarborgen. Zeer belangrijk is dat het vat goed bevestigd wordt tussen 
de badkuipen, dit alles om te voorkomen dat het vat los schiet bij kanteling.
5. Het is verplicht om een mastconstructie te hebben waarbij plaats is voor een sponsorvlag.
6. De badkuipenunit dient te zijn voorzien van een stevige lijn van 20 mtr. 
met aan het einde een boei of jerrycan. De lijn moet sterk genoeg zijn om als afmeer- of sleeplijn te dienen.
7. Gebruik van zeilen, mechanische en/of electrische aandrijvingen, in wat voor vorm dan ook, zijn niet toegestaan. Ofwel gewoon peddelen. Verdere creatieve invulling laten we aan u over en zijn zeer gewenst!

Veiligheidsvoorschriften

1. Elke deelnemer dient een zwem/reddingsvest te dragen. 
2. Deelnemers dienen op het water de instructies van de volg/beveiligingsboten op te volgen.
3. Het nuttigen van alcoholische dranken voor en tijdens het evenement zijn verboden.
4. Gedraag je volgens de gedragregels te water, je bent immers schipper van een vaartuig. 
5. Goed zeemanschap; schippers dienen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ten einde een aanvaring te voorkomen. Dit wil zeggen geen beroepsvaart hinderen of belemmeren. 
6.
Deelnemers dienen tijdens het varen bij elkaar te blijven tot de Deventer sluizen.